KURUMSAL

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz (Görevimiz Nedir?)

Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler sunan, tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkan, demokratik ve katılımcı, yenilikçi, modern ve teknoloji dostu, eşitlikçi, özgürlükçü; çocuklar, kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplar ön planda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan bir yerel yönetim olmak.


Vizyonumuz (Hedefimiz Nedir?)

Efes Selçuk’u uluslararası düzeyde hizmet standartları ve yönetim mükemmelliğinde, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tarım, turizm, kültür ve eğitim başlıklarında örnek gösterilen, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerle özdeşleşmiş bir marka kent haline getirmek.


Değerlerimiz ve Temel İlkelerimiz

 • Demokrasi
 • Özgürlük
 • Katılımcılık
 • Sosyal Belediyecilik
 • Vicdan
 • Adalet ve Eşitlik
 • Doğa ve Hayvan Dostu
 • Tarihi ve Kültürel Değerlere Bağlılık
 • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
 • Çözüm Odaklılık
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Öğrenen, Değişen ve Kendini Yenileyen Belediyecilik
 • Güvenilirlik
 • Sürdürülebilirlik