KURUMSAL

Etik Komisyonu

Selçuk Belediyesi Etik Komisyonu,25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu GörevlileriEtik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 3. Ve 7.Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranıl İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereği 07/02/2020  tarih ve E.56600 Sayılı Başkanlık Olur'u ile Belediyemiz bünyesinde yeniden oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunda, Başkan Yardımcısı Bilgi KESKİN, Başkan Yardımcısı Cansu BAKICIOL, İnsanKaynakları ve Eğitim Müdürü Deniz KARABACAK ve Avukat Özlem DAL İNCE Komisyon Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları HakkındakiYönetmeliğin 29.maddesinde Etik Komisyonunun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etikdavranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisitarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurumve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

 

Etik Komisyonunun Görevi ;

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.

SELÇUK BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

 Bilgi KESKİNCansu BAKICIOLDeniz KARABACAKÖzlem DAL İNCE
 Başkan Yardımcısı
 0232 892 69 25 / 141
Başkan Yardımcısı
 0232 892 69 25 / 136
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü  
 0232 892 69 25 / 149
Avukat
0232 892 69 25 / 144

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

ETİK İLKELER

 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SELÇUK BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU 2019 YILI KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ... 

 

MEVZUAT

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik