BELEDİYEMİZ

Akıncılar Huzur Evi

TARİHÇE

Selçuk  Belediyesi Akıncılar Huzurevi Müdürlüğü, 8 Eylül 1996 yılında Selçuk Belediyesi Meclisi’nin 17.06.1996 tarih ve 57 sayılı kararıyla Selçuk Belediyesi’ne bağlı müdürlük olarak kurulmuş, 8 Eylül 1996 tarihinde faaliyete geçmiştir. 

YÜRÜTÜLEN HİZMETLER   

Akıncılar  Huzurevi’nin  idari ve   teknik   tüm  işlemleri   Aile  ve  Sosyal Politikalar  Bakanlığı’nca hazırlanan ilgili yasa,  tüzük, yönetmelik ile Selçuk Belediye Başkanlığı tamimlerine göre yürütülmektedir. Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi Müdürlüğü, Kanunlarla ve Belediye Başkanlığı tarafından kendisine verilen yetki, görev ve sorumluluklarla tam teşekküllü sağlık kuruluşundan huzurevinde kalabilir raporu alan ve Belediye Encümenince huzurevine kabulü yapılan yaşlının bakımını sağlar, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korur ve kontrol ettirir, sosyal ilişkilerini düzenler, geliştirir, kabiliyetleri oranında üretken hale getirir, yaşamlarını huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmeleri için çalışır. Akıncılar Huzurevi,  12 kişilik personeli, 1 adet sosyal servisi,  1 adet sağlık servisi, 38 kişilik kapasitesi, 23 adet tek kişilik odası, 1 adet çift kişilik odası, 1 adet çoğul odası ve 1 adet özel bakım odasıyla Kasım 2021 tarihi itibariyle 15 yaşlıya hizmet vermektedir.

Yaşlı Kabulü İçin Gerekli Şartlar:

 • 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
 •  Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
 •  Ruh sağlığı yerinde olmak,
 •  Bulaşıcı hastalığı olmamak,
 •  Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
 •  Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu "Sosyal İnceleme Raporu" ile saptanmış olmak.
 • En az iki yıl Selçuk’ta ikamet etmiş olmak.

Başvuru Yeri:

Başvurular, Akıncılar Huzurevi’ne talepte bulunan yaşlının kendisinin olması koşuluyla Müdürlüğümüze yapılmaktadır.

İstenilen Belgeler:

 • Dilekçe,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Huzurevinde Kalabilir İbareli Sağlık Kurulu/Heyet Raporu,
 • Huzurevimizce Hazırlanmış Taahhütname,
 • Selçuk’ta en az iki yıl ikametini gösterir belge,
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,

Yaşlı Kabulü:

Huzurevimize yaşlı kabulü, yaşlının kabul için istenen şartları taşıması ve belgeleri temin etmesinin ardından, Huzurevi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca Belediye Encümenine sevki sonrası Encümen kararıyla gerçekleştirilir.

MİSYON

İzmir ili,  Selçuk ilçesi sınırları içerisinde yaşayan yaşlılarımızın; daha huzurlu, özenli bakım, sağlık gibi hizmetleri öncelikli ve ivedi olarak alabildikleri, sosyal yaşamdan kopmadıkları, psikolojik ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı, her alandaki gelişimlerine devam edebildikleri güven içinde bir yaşam sürebilmelerini sağlamak. Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi Müdürlüğü, Kanunlarla ve Belediye Başkanlığı tarafından kendisine verilen yetki, görev ve sorumluluklarla tam teşekküllü sağlık kuruluşundan huzurevinde kalabilir raporu alan ve Belediye Encümenince huzurevine kabulü yapılan yaşlının bakımını sağlamak, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve kontrol ettirmek, sosyal ilişkilerini düzenlemek, geliştirmek, kabiliyetleri oranında üretken hale getirmek, yaşamlarını huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini sağlamak.

VİZYON

Ülkemizde sosyal hizmet politikasının belirlenmesi,   uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında İzmir ili Selçuk ilçesi sınırları içinde rol oynayan, yaşlı hizmetlerinin, ihtiyaç duyan tüm yaşlılar için ulaşılabilir olmasını sağlayan, huzurevine ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmeti ulusal standartlarda sunan bir kurum olmak. Yaşlıların toplumsal yaşamın tüm alanlarına onurlu bir birey olarak katılımlarının sağlanması konusunda koordine edeceği politika ve stratejilerle etkin ve lider bir kurum olmak.

DEĞER VE İLKELERİMİZ

Yaşlı Memnuniyeti: Hizmet kalitesini sürekli arttırarak yaşlı beklentilerinin üzerine çıkmayı hedefleyen Akıncılar Huzurevi, hizmet alan kişilerin memnuniyetini sistemli olarak izlemekte ve elde edilen sonuçları, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti: Mutlu, güler yüzle kuruma bağlı çalışan ilkesi; yaşlı memnuniyetini sağlamanın en önemli önceliğidir. Yaşlı bakım hizmeti ancak kaliteli, eğitimli ve deneyimli elemanlar ile sağlanır inancıyla hareket ederiz.

Sevgi, Saygı ve Huzurlu Bir Ortam: Akıncılar Huzurevi’nde hem hizmet alanlar, hem hizmet verenler sevgi, saygı ve huzur ortamında hizmet alır ve hizmet verirler. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, karşımızdaki kişiye öyle davranırız. Çünkü Akıncılar Huzurevi, büyük bir aile olduğu ilkesiyle hizmetlerini sürdürür.

Yol Arkadaşlığı/Aktif Yaşlılık İlkesi: Hayat uzun bir yolculuktur. Kişi bu yolculuk içinde gelişir, olgunlaşır, hayaller kurar, hedeflerine ulaşmaya çalışır. Yaşlıların çoğunluğu, hedefleri sonraki kuşaklara bıraktıkları için; köşesine çekilmiş, hayat ile bağları zayıflamış kişilerden oluşur. Bizim amacımız sakinlerimiz hayatlarını sürdürdükleri müddetçe yaşam içinde hala önemli bir yerleri olduğunu hatırlatarak, yeteneklerini ve becerilerini ortaya koymalarını sağlayarak, kendileri için en sağlıklı ve en mutlu eden şeyleri bulmalarını teşvik ederek “aktif yaşlılık” ilkesiyle hizmet vermektir. Hayatlarının sonuna kadar onlara yol arkadaşlığı yaparız.

Etik İlkelere ve Güvene Dayalı Çalışmak: Tüm ilişkilerimizde etik kurallara uygun hareket eder, kişiler arası iletişimimizde saygılı, dürüst, iyi niyet ve anlayışlı davranırız. “İnsana Saygı” bilinciyle hareket ederiz.

İnovasyon (Yenilenme) ve Sürekli Gelişim: Yaşlı Bakımına farklı bakış açısı ve hizmet anlayışıyla yaklaşırız, hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye çalışırız. Yaşlı memnuniyeti yaratacak yenilikçi fikirler üretmeyi ve bunları uygulamaya koymayı öncelikli hedeflerimiz haline getiririz.

Sosyal Sorumluluk: Bir bütünün parçaları olduğumuz bilinciyle bu dünyanın bize sunduğu tüm kaynakları kullanırken duyarlı ve özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz sevgi ve saygının bir yansıması olarak görürüz. Akıncılar Huzurevi olarak; koruyucu sağlık, kültür, sanat ve eğitim alanlarında öncü kurum olma hedefiyle, içinde bulunduğumuz toplumsal yapının gelişimine katkıda bulunmaya özen gösteririz.

KADRO VE PERSONEL DURUMU

Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi Müdürlüğü’nde; 1 adet müdür, 1 adet doktor, 1 adet hemşire, 1 adet büro elemanı,  8 adet hizmetli olmak üzere 12 personel görev yapmaktadır.

BİNA VE YERLEŞİM - LOJMAN

Akıncılar   Huzurevi   Müdürlüğü,  İzmir ili- Selçuk  ilçesi, Atatürk Mahallesi Şehit Er Ercüment Bozdoğan Caddesi No: 18 adresinde; zemin katta; 1 adet müdür odası, 1 adet poliklinik, 1 adet hemşire odası, 1 adet sosyal servis odası, 1 adet kütüphane/hobi odası, 2 kişilik özel bakım odası, 1 adet yemekhane, 1 adet mutfak, 1 adet misafir salonu, 1. katta 12 tek kişilik oda, 1 adet    personel     odası,      1 adet salon, 2. katta 11 adet tek kişilik oda, 1 adet iki kişilik  oda, 1 adet çoğul oda, bir adet  salonla hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzde ayrıca 2 adet depo, 1 adet kazan dairesi ile aşevi çalışanlarının kullanımda olan dubleks lojman bulunmaktadır.

İletişim Bİlgileri

Fotoğraflar