KURUMSAL

Bilgi Edinme

Dilek, şikayet, uyarı ve önerilerinizi Bilgi İşlem Büromuzun “ 0 232 892 69 25 /350 dahili hat ile 444 8 892 no’lu hizmet masası telefonumuza veya “hizmetmasasi@selcuk.bel.tr “ adresine iletiniz.


UYARILAR :
* Kanuna uygun olarak yapılmayan başvurular, dikkate alınmayacaktır. Lütfen aşağıdakilerden size uygun seçenekteki formu eksiksiz doldurunuz. 

* Önemli Uyarı ;
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Başkanlığımız Bilgi Edinme Birimi'ne müracaat ederek bilgi ve belge talebinde bulunan ve bu taleplerine elektronik posta yoluyla cevap verilmesini isteyenlerin, mynet adreslerine gönderilen bilgi ve belgelerin iletilemediği tespit edilmiştir.

 

Kamu kurumlarının işleyişine şeffaflık kazandırmak amacıyla 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, vatandaşa demokratik anlamda bilgi sahibi olma hakkı kazandırdı. 
Bu Kanun çerçevesinde yapılacak başvuru usulü ve yöntemleriyle ilgili ayrıntılı ve geniş bilgi ilgili yönetmelikle düzenlendi. Bu yönetmeliğe göre,

Başvuru Usulü
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; Gerçek kişiler için başvuru sahibinin adı, oturma yeri, tüzel kişilerde ise tüzel kişinin unvanı, adresi ile yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine yapılır.

Elektronik Ortamda yapılacak başvurular
Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, kurumun sayfasında yayınlanan ilgili dilekçelerin doldurulması suretiyle, başvuru sahibinin adı soyadı, oturma yeri, T.C kimlik numarasını belirterek yapılır.

İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği
Bilgi Edinme Başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya bulunması gereken belgelere ilişkin olmalıdır. Ancak dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin kurum ve kuruluşların kayıtlarında olup olmadığının, bilgi ve belgelere erişim sağlanması işleminin, kurum veya kuruluşun günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi esastır.

Yayınlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler
Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Bilgi ve belgeleri yayımlama yasağı
Yönetmeliğe göre, basın organları, Kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz,kullanamaz. Bilgi ve belgeyi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayımlayamaz.

Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması
Başvuru dilekçelerinin kabul edilmesi için mutlaka kanuna uygun olarak başvuru yapılması esastır. Dilekçenin eksiksiz doldurulması amacıyla kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme yetkilisinden yardım istenir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarası kontrolü yapılıp doğrulandıktan sonra, dilekçe işleme konulur.

Başvuru sahiplerine yardım
Bilgi Edinme biriminde görevli yetkililer, başvuruda bulunan kişiye sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmakla ve yol göstermekle yükümlüdürler.

Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu 

Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu