SELÇUK

Çocuklar için Gıda Dayanışması

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması, derinleşen gıda krizi ve artan yoksulluk sebebiyle yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan çocuklar için gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlamak amacıyla Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde kentin sivil toplum kuruluşları ve tüm yurttaşların desteğiyle kent dayanışması ruhuyla yaşama geçirilen bir iyilik hareketidir.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve kentteki tüm hanelerin sosyo-ekonomik durumunu ortaya koyan araştırma üzerinden ortaya çıkan Dayanışma Haritası, Çocuklar için Gıda Dayanışması’nın özgün yanını oluşturmaktadır. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yardım talebini iletmesini beklemeden, kimin neye ihtiyacı olduğunu bilmemize olanak sağlayan Dayanışma Haritası sayesinde, her yurttaşımıza doğrudan dokunmak ve kentteki dayanışmayı güçlendirmek olanağına sahip oluyoruz.

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması, kentimizin en kırılgan kesimlerine, Dayanışma Haritası sayesinde ulaşabilmeyi ve derinleşen gıda krizi ve artan yoksulluk koşullarında çocuklarımızın sağlıklı, yeterli ve besleyici gıdaya erişimini sağlamayı hedeflemektedir.

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması’nın planlanan aşamaları, gıdaya ihtiyaç duyan Efesli hamile kadınlar, Efesli çocuklar ve Efesli anneleri odağına alarak, bütüncül ve kentin bilgisine dayanan bir kapsayıcılıkta oluşturulmuştur. Planın ana başlıkları şöyledir:

 • Dayanışma haritasının çıkarılması sayesinde, kent genelinde tüm haneleri kapsayan araştırma sonucunda, her hanede yerleşik çocuk ve ebeveynlerin ekonomik ve sosyal durumu kayıt altına alınmıştır.
 • Kent genelinde oluşturulan dayanışma haritasına dayanan ihtiyaç sahibi kesimler, hamile kadın, bebek sahibi kadın, 0-2 yaş bebek, 2-6 yaş çocuk, ilkokul öğrencisi, ortaokul ve lise öğrencisi ile üniversite öğrencisi olarak gruplanmıştır.
   
 • Hamile Kadın Desteği ile hamile kadınlara ihtiyaç duydukları folik asit vb. gıdaların sağlanması hedeflenmektedir.
   
 • Bebek sahibi kadın desteği ile, yeni doğum yapan kadınların kendilerinin ve bebeklerinin sağlıklı beslenmesi için gereken besinlerin sağlanması hedeflenmektedir.
   
 • 0-2 yaş bebek desteği ile Efesli Bebek projesi güçlendirilerek bebeklerin ihtiyaç duyduğu besine erişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.
   
 • 2-6 yaş çocuklar desteği ile hali hazırda kullanımda olan Efeslim Kart güçlendirilerek henüz okula gitmeyen çocuklara gıda desteği sağlanması hedeflenmektedir.
   
 • İlkokul öğrencilerinin okula giderken ihtiyaç duydukları beslenme çantasını hazırlayabilmeleri için Beslenme Kolisi sağlanması hedeflenmektedir.
 • Ortaokul ve lise öğrencilerine okul günlerinde öğle yemeklerine erişebilmeleri için, belirlenen kent esnafında kullanabilecekleri Genç Efeslim Kart aracılığı ile yemek desteği sağlanması hedeflenmektedir.
   
 • Üniversite öğrencilerine ihtiyaç halinde Efeslim Kart ile esnafta kullanabilecekleri yemek hakkı desteği sağlanması hedeflenmektedir.
   
 • Efes Selçuk’ta ihtiyaç sahibi kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik “Çocuklar için Gıda Projesi”, Efes Selçuk Belediyesi’nin kamusal kaynaklarının ötesinde; kentteki esnaf, küçük üretici köylü, orta ve büyük ölçekli çiftçi ve tüm vatandaşların sağlayacağı katkılarla birlikte bir Kent Dayanışması olarak yaşama geçirilecektir.
   
 • Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde kentin sivil toplum kuruluşları ve tüm yurttaşların desteğiyle kent dayanışması ruhuyla yaşama geçirilen bir iyilik hareketimizin kurumsal paydaşları; Selçuk Ticaret Odası, Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Selçuk Ziraat Odası, Selçuk Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifi ile kentimizdeki tüm sivil toplum örgütlerinin çatısı olan Efes Selçuk Kent Konseyi’dir.

Çocuklar için Gıda Dayanışması’nı Efes Selçuk’ta yaşama geçirirken, aynı zamanda da Türkiye’nin dört bir yanındaki dost belediyelerle bağları güçlendirmeyi; Çocuklar için Gıda Dayanışması’nı tüm Türkiye ölçeğinde bir dayanışmaya çevirmeyi hedefliyoruz.

Efes Selçuk’un mandalinası, narı, ayvası binlerce kilometre ötedeki çocukların beslenme çantasına girsin, dört bir yandan gelen yerel ürünler Efesli çocuklara ulaşsın istiyoruz. Ülkemizin, çocuklar için kocaman bir dayanışma sofrasına dönüştürmeyi hedefliyoruz…