SELÇUK

Yıkım İzin Belgesi

Yıkım İzin Belgesi İşlemlerinde Dilekçe Ekinde İstenilen Bilgi/Belgeler

 • Tapu Kayıt Örneği
 • Vekâletname ( Vekâleten Yapılan Başvurularda)
 • Aplikasyon Krokisi
 • Numarataj Krokisi
 • Yıkımı Üstlenecek Müteahhit İle Yapı Sahibi Arasında İmzalanacak Yıkım Sözleşmesi
 • Yıkım İşleminde Görevli Fenni Mesul İnşaat Mühendisinin Taahhütname, Sözleşme Ve Meslek Odası Kayıt Belgesi
 • İlgili İdare Tarafından Onaylı Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Ve Kabul Belgesi (Ek-2 Belgesi)
 • Asbest Raporu
 • Yıkımı Üstlenen Müteahhittin; Vergi Levhası, Ticaret Odası Kayıt Belgesi, İmza Sirküsü, Müteahhit Yetki Belgesi, Müteaahitlik Taahhütnamesi
 • Elektrik, Su, Doğalgaz Abonelikleri İptal Yazıları
 • Yıkılacak Yapının, Tescilli Yapı Olması, Tescilli Yapı Yanı Veya Karşısında Olması Ve/Veya Sit Alanında Kalması Durumunda İlgili Koruma Kurulundan Ve Komisyonlardan Yıkılabileceğine Dair Görüş Yazısı.
 • Riskli Yapı Tespit Raporu
 • Bina Yıkım Planı
 • Yıkım Tekniği Olarak, Patlayıcı Kullanılarak Yıkımı Planlanan Yapılar İçin, Patlayıcı Malzemenin Taşınması Ve Kullanımına Dair Belge
 • Yol Ve Yaya Kaldırımlarına, Kamusal Alanlara Ve Komşu Parsellere Zarar Verilmeyeceğine İlişkin Tahhütname
 • Yıkım Esnasında Yolun Ve/Veya Yaya Kaldırımının İşgali Zorunlu İse Bu Alanların Kullanımına İlişkin İzin Yazısı.