SELÇUK

Yapı Ruhsatı İşlemleri

Yapı Ruhsatı İşlemlerinde Dilekçe Ekinde İstenilen Bilgi/Belgeler

Yapı Sahibi

 • Tapu Kayıt Örneği
 • Vekâletname ( Vekâleten Yapılan Başvurularda)
 • İmar Durumu Belgesi
 • İmar Durumu Kurum Görüşleri ( İzsu, Tarım, Koruma Kurulu, Çed Raporu Vb. )
 • Aplikasyon Krokisi
 • Tus Dosyası (Yapı Aplikasyon Krokisi, Kot Krokisi, Yol Kotu Tutanağı Vb.)
 • Numarataj Krokisi Ve Numarataj Belgesi
 • Teknik Altyapı Pis Ve İçme Suyu Bedeli Belgesi
 • Kanal Kotu Tutanağı
 • Teknik Altyapı Yol Bedeli Belgesi
 • Riskli Yapı Tespit Formu Ve Muafiyet Yazısı

Yapı Müteahhiti

 • Yapı Sahibi - Müteahhit Sözleşmesi
 • Yapı Müteahhiti Müteahhitlik Taahhütnamesi
 • Yapı Müteahhiti Ticaret Odası Kayıt Belgesi
 • Yapı Müteahhiti Vergi Levhası
 • Yapı Müteahhiti İmza Sirküsü
 • Sgk E- İşyeri Bildirgesi
 • Yapı Müteahhiti Yetki Belgesi /Geçici Yapı Müteahhitliği Belgesi

Şantiye Şefi

 • Şantiye Şefi Diploması / Oda Kayıt Belgesi 
 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi
 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi

Proje Müellifleri

 • Proje Müellifleri Taahhütnameleri                       
 • Büro Tescil Belgeleri
 • Mimari Proje
 • Statik Proje Ve Statik Hesaplar
 • İş İskelesi Projesi Ve Hesabı
 • Zemin Ve Temel Etüt Raporu
 • Elektrik Tesisat Projesi
 • Mekanik Tesisat Projesi
 • Elektrik Ve Mekanik Asansör Avan Projesi
 • Akustik Proje/ Akustik Rapor
 • Yapının Özelliğine Ve Mahallin Şartlarına Göre Ek Olarak Hazırlanan Diğer Projeler

Yapı Denetim

 • Yapı Denetim Proje Kontrol Föyleri
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Yapı Denetim Banka Dekontu
 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Yibf)
 • Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim Kuruluşu İmza Sirküleri

Fenni Mesuller

 • Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • Sicil Durum Taahhütnamesi Ve Üzerindeki Toplam İşi Belirtir Belge
 • Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İşe İlişkin Yapı Sahibi İle Yapılan Sözleşme
 • Oda Kayıt Belgeleri
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri