SELÇUK

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân)

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) İşlemlerinde Dilekçe Ekinde İstenilen Bilgi/Belgeler

 • Tapu Kayıt Örneği
 • Vekâletname ( Vekâleten Yapılan Başvurularda)
 • İş Bitirme Tutanağı (Yapının Tamamı İçin Yapılan Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvurularında Aranır.)
 • Yapının Ruhsat Eki Projelerine, Fen Ve Sağlık Kurallarına Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığını, Mevzuata Uygun Malzeme Kullanılıp Kullanılmadığını Belirten Raporlar
 • Binaya Ait Fotoğraflar
 • Sgk İlişiksizlik Belgesi 
 • (Aslı, Sgk Dan Alınacaktır.)
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Kanal Ruhsatnamesi
 • Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi
 • Asansörlü Binalarda Asansör Tescil Belgesi Ve Asansör İşletme Ruhsatı