SELÇUK

Yapı Denetim Sisteminde.....

Yapı Denetim Sisteminde YDK Atanabilmesi İçin Yapılacak İşlemlerde (Havuz Sistemi) Dilekçe Ekinde İstenilen Bilgi/Belgeler

• Tapu Kayıt Örneği
• Vekâletname ( Vekâleten Yapılan Başvurularda)
• İmar Durumu Belgesi
• Mimari Proje Ve Cd (1 Adet)
• Tus Dosyası (Yapı Aplikasyon Projesi +Kot Krokisi+Aplikasyon Krokisi+Yol Kotu Tutanağı Ve Diğer Belgeler)