SELÇUK

Maddi Yardımlar

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurarak maddi yardıma ihtiyacı olduğunu belirten vatandaşlarımızın ev ziyareti, çevre bilgisi, muhtarlık bilgisi ve sistem kontrolü şeklinde durum tespitlerinin yapılması ve özet bilgilerinin encümene sunulması sonucu alınan kararlarla yapılan nakdi yardımdır.

Başvuru için;

  • Dilekçe 
  • Kimlik fotokopisi
  • Okula giden çocuklarına ait kütüphane kartları 
  • Başvuru yapan kişiye ait İBAN numarası gerekmektedir.