SELÇUK

İmar Durumu İşlemleri (Bilgi Amaçlı/Yazılı)

İmar Durumu (Bilgi Amaçlı/Yazılı) İşlemlerinde Dilekçe Ekinde İstenilen Bilgi/Belgeler

  • Tapu Kayıt Örneği
  • Vekâletname ( Vekâleten Yapılan Başvurularda)
  • Veraset İlamı ( Varisince Yapılan Başvurularda)
  • İmza Sirküleri Ve Vergi Numarası ( Şirket Adına Yapılan Başvurularda)