1 ADET TRAFO YERİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ASKI İLANIDIR

İzmir İli Selçuk İlçesi, 19 M-II imar paftasında 1 adet trafo alanına ilişkin UİP:7340,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 tarih ve 05.108 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğinde onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

İlgili Meclis Kararı için tıklayınız

İlgili Plan Paftası için tıklayınız