MECLİS TV

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2019

    


MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2019

    


NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2019

    


MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2019

    


ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2019

    


OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 3. OTURUM 2019

    


OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2019

    


ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2018

    


KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2018

    


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 3.OTURUM 2018

    


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.OTURUM 2018

    


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.OTURUM 2018

    


EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 2018

    


EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2018

    


AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 2018

    


TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2018

    


HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2018

    


MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2018

    


NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2018

    


MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2018

    


ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2018

    


OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM 2018

    


OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM 2018

    


ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2017

    


KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2017

    


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. 2. VE 3. OTURUM 2017

    


EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2.OTURUM 2017

    


TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2.OTURUM 2017

    


HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2.OTURUM 2017

    


MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM 2017

    


MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM 2017

    


NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.OTURUM 2017

    


NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.OTURUM 2017

    


MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2017

    


ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.OTURUM 2017

    


ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.OTURUM 2017

    


OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.OTURUM 2017

    


OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.OTURUM 2017

    


ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2016

    


KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2016

    


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 4. OTURUM 2016

    


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 3. OTURUM 2016

    


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM 2016

    


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM 2016

    


EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2016

    


 AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 2016   

    


 TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2016   

    


 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2016   

    


 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2016   

    


 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2016   

    


 MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2016   

    


 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2016   

    


 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2016   

    


 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2015   

    


 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM 2015    

    


 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM 2015    

    


 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 4. OTURUM 2015    

    


 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 3. OTURUM 2015    

    


 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2015    

    


 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2015    

    


 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUM 2015    

    


 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2015    

    


 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 2015    

    


 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 3. OTURUM 2015    

    


 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM 2015    

    


 

 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM 2015   

   


 

 MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM 2015   

   


 

 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM 2015   

   


 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM 2015   

  


 ARALIK AYI Olağanüstü Meclis Toplantısı  


ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM  


 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM 


KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 


 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 3. OTURUM  

 


EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. VE 2. OTURUMLAR 


EYLÜL 2014 OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 3. OTURUM


EYLÜL 2014 OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM


EYLÜL 2014 OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM


TEMMUZ 2014 OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI


HAZİRAN 2014 OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI


MAYIS 2014 OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 


NİSAN 2014 OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI